shiurladerech

 

הסליחה שבתוכנו

נושא השיעור:

נושא השיעור: משמעותה וחשיבותה של בקשת הסליחה תוך התמודדות עם הקושי שבתהליך הבקשה וההתגברות עליו.
הקשר יהודי: חשיבות הסליחה בדרך לתיקון אישי ותשובה פנימית של כל אחד מאיתנו, יהיה אשר יהיה.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות, יום הכיפורים, חגים ומועדים, זיקה ליהדות, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן