shiurladerech

 

חג סוכות וערך הדאגה לנזקקים

נושא השיעור:

נושא השיעור: היכרות עם הערכים שמיצג חג הסוכות
הקשר יהודי: הבנת הקשר בין מצוות הכנסת אורחים נזקקים לסעודה בסוכה לבין הערך של דאגה לנזקקים.

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
סוכות, חגים ומועדים, זיקה ליהדות, התנדבות ונתינה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן