shiurladerech

 

לפתוח את השנה טוב יותר - עם ששת כובעי החשיבה

נושא השיעור:

 תחילת שנת הלימודים היא הזדמנות לעצור ולחשוב: "כיצד אני יכול/ה לפתוח את השנה טוב יותר?". נחזק חשיבה חיובית כזו, תוך מתן כלים ישומיים לתלמידים לשיפור עצמי (גישתו של דה-בונו: "ששת כובעי חשיבה").

כותבים:
מילות מפתח:
כלי חשיבה, חגים ומועדים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן