shiurladerech

 

מי לא יכול לפתוח את השנה? על עיצוב אוניברסאלי

נושא השיעור:

נושא השיעור: בפתח השנה, זו הזדמנות לתת את הדעת על אלו שאינם יכולים להגיע לכיתה עקב מגבלות פיזיות. המדרגות, השירותים, הכיור ועוד היבטים יום-יומיים רבים אחרים מונעים מחלק מהאוכלוסייה להצטרף ולהיות חלק מהקהילה. דרך עקרון העיצוב האוניברסאלי נלמד כיצד ניתן להתחשב ולאפשר לרבים אחרים להיות חלק בדיוק כמו כולם, בלי לבנות להם מתקנים נבדלים ומיוחדים.
מתאים לפתיחת השנה וגם למועדים אחרים.
נכתב בשיתוף עם אלין בית נועם (בקרית אונו).
הקשר יהודי: נאמר על מתן תורה שאלוהים דיבר בקול שנשמע לכל אחד לפי כוחו ויכולתו. ניתן ללמוד רבות על המסר להקפיד ולאפשר לכל אחד להיות חלק ממתן תורה - לזקן, לנער, לאישה ההרה. עלינו להפנים את המסר ולחפש את הדרכים לאפשר לכולם לממש את חלקם בחברה.

כותבים:
מילות מפתח:
שינוי חברתי, ערכים, חגים ומועדים, בין אדם לחברו, אדריכלות ועיצוב
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן