shiurladerech

 

זכויות בני נוער בעבודה

נושא השיעור:

לקראת הקיץ נצייד את בני הנוער במודעות, ידע וכלים להתמודד עם צאתם לשוק העבודה. מתאים לסיום שנה או לתחילת השנה.
מתאים בעיקר לתלמידי חט"ב ותיכונים.

כותבים:
מילות מפתח:
עולם העבודה, משפטים, כלכלה וחברה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן