shiurladerech

 

על מידות ומדידות - פעילות לסיום השנה

נושא השיעור:

לעת חלוקת תעודות – עולמו הפנימי של כל תלמיד והאופן בו הוא מודד ומעריך את עצמו. 
מיועד בעיקר לבתי ספר יסודיים וחט"ב

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
זכרון והנצחה, בין אד, אתיקה ומוסר
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן