shiurladerech

 

סיומים והתחלות - פעילות לסיום השנה

נושא השיעור:

מתן ביטוי רגשי לתחושות המתלוות לסיומים לעומת התחלות ויצירת אווירה תומכת בתחושות שליליות תוך ניתובן אל הכרה ביתרונות של סיום והתחלה
מתאים בעיקר לבתי ספר יסודיים, כולל כיתות ו' העולים לחטיבת הביניים

כותבים:
עדי בילבסקי
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות, חגים ומועדים, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן