shiurladerech

 

סיכום השנה וקביעת יעדים לשנה הבאה

נושא השיעור:

התלמידים יבינו את החשיבות של קביעת יעדים וסדרי עדיפויות בחיים, התלמידים יבחנו באופן אישי מה הם השיגו בשנה החולפת בתחומים שונים, התלמידים יחשבו מה הם רוצים להשיג בשנה הבאה.
השיעור מתאים בעיקר לבתי ספר יסודיים וחט"ב.
שיעור דומה קיים בתחילת השנה. במידה שהעברתם את הפעילות בתחילת השנה זה הזמן לחזור אל השאלונים שמילאו התלמידים ולאפשר להם לברר עם עצמם מה השיגו ובמה הם רוצים להשתפר / לשנות לקראת השנה הבאה

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן