shiurladerech

 

מגילת רות - כמודל ליחס לזר ולשונה

נושא השיעור:

נושא השיעור: מגילת רות בחג השבועות נקשרת בראש ובראשונה לנושא של גמילות חסדים וקבלת הגרים. במערך שלפניכם נבקש להעמיד את סיפור קבלתה של רות כמודל לחיקוי אפשרי לדרך בה עלינו לנהוג באנשים השונים מאיתנו המעוניינים בקרבתנו.
הקשר יהודי: לימוד מתוך מגילת רות, שנהוג לקרוא בחג השבועות, על ערך קבלת האחר.
ארגון מסייע: המדרשה באורנים

כותבים:
מילות מפתח:
חגים ומועדים, אתיקה ומוסר
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן