shiurladerech

 

מהו הכותל בשבילנו?

נושא השיעור:

נושא השיעור: שיעור ליום ירושלים העומד על חשיבותו של הכותל עבור עם ישראל. לכיתות הגבוהות ישנה הצעה להרחבת השיעור באמצעות דיון בדילמה המורכבת של סוגיית ירושלים - האם לחלקה או להשאירה מאוחדת.
הקשר יהודי: הכותל המערבי מהווה סמל לעם היהודי במשך 2,000 שנות גלות לעמידה איתנה והערגה לחזרה לישראל ולקשר עם הקב"ה.

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
כלי חשיבה, פוליטי-מדיני, זיקה ליהדות, ערכים, כלכלה וחברה, מעגלי שייכות, חגים ומועדים
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן