shiurladerech

 

מאבק בהומופוביה

נושא השיעור:

המערך נכתב לקראת היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה שחל ב- 17.5.  ניתן להעבירו גם בימים אחרים בשנה.
מטרות המערך: עידוד הסובלנות כלפי כל קבוצת מיעוט בכלל וכל אדם באשר הוא ללא הבדל דת גזע ומין;התלמידים יכירו את מושג ההומופוביה; התלמידים יבחנו את קיומה של ההומופוביה בחברה ברמה היומיומית, האישית הציבורית והפוליטית; התלמידים יציעו דרכים להתמודדות עם תופעת ההומופוביה.
מתאים בעיקר לחטיבות ביניים ותיכונים.

כותבים:
גליה מנדל-נטע, טל ניסן
מילות מפתח:
שינוי חברתי, ערכים, חגים ומועדים, זהות, בין אדם לחברו
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן