shiurladerech

 

מה בין פסח לביטול אפליה גזעי

נושא השיעור:

נושא השיעור: הכרות עם פגיעתה של אפליה גזעית והבנת החשיבות של ביטולה.
הקשר יהודי: הזדהות והשוואה עם תנאי החיים של העבדים העברים במצריים כדרך להבנת ההשלכות של גזענות.

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
שינוי חברתי, משפטים, זיקה ליהדות, דמוקרטיה ואזרחות, אתיקה ומוסר
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן