shiurladerech

 

אחריות לעצמאות – עצמאות אישית ועצמאות המדינה

נושא השיעור:

נושא השיעור: עצמאות דורשת לקיחת אחריות – בחיינו האישיים ובחיי האומה. מה עלי לעשות היום על מנת להיות עצמאי מחר? הבנת השלבים בחיים היהודיים.
מתאים לכיתות ה'-ח'.
הקשר יהודי: היהדות רואה את הדרך לעצמאות רצופה בתחנות, אשר בכל אחת מהן אדם רוכש כלי חשוב ומשמעותי להמשך הדרך. אדם לא יגיע לבינה ועצה ללא לימוד והתבססות אישית ומשפחתית קודם לכן. לכל דבר יש עת, וכל דבר חשוב כבסיס להמשך.

כותבים:
מילות מפתח:
מעגלי שייכות, מיומנויות אישיות, חגים ומועדים, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן