shiurladerech

 

והגדת לבנך - על המשותף והשונה בליל הסדר

נושא השיעור:

ליל הסדר הינו ערב המאחד את כל יהודי העולם. בערב זה חוגגים כולם את חג הפסח וקוראים בהגדה סביב השולחן הערוך. מסורת זו היא רבת שנים, והיא נשמרה למרות פיזור היהודים בתפוצות לאורך אלפי שנים. יחד עם זאת, בשל הפיזור של היהודים במדינות שונות, קיימים הבדלים באופן שבו נחגג ליל הסדר. במערך שיעור זה, נעסוק, מחד גיסא, במכנה המשותף הרחב של מסורת החג, ומאידך גיסא, נכיר את ההבדלים הקיימים בין המסורות, באופן שמשקף גם את המגוון הרחב של התלמידים.

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
ערכים, חגים ומועדים, זכרון והנצחה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן