shiurladerech

 

שריון מקומות – בכיתה ובדמוקרטיה

נושא השיעור:

נושא השיעור: הבנת יצירת האיזון בין הצרכים האישיים של כולם עם צרכי הכלל דרך בחינת שיטת קביעת המקומות בכיתה ובבחירות המקדימות במפלגות.
הקשר יהודי: דרך סיפורי העם במהלך ההיסטוריה אנו לומדים על תפקידו של מקום ועל היחס שנותנת החברה למקומות שונים.

כותבים:
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, מנהל ציבורי, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן