shiurladerech

 

תעמולת בחירות

נושא השיעור:

מהי תעמולת בחירות וכיצד היא משפיעה עלינו? הסתכלות ביקורתית על תעמולת הבחירות. 
התלמידים יתנסו בהכנת פרסומת כדוגמה לסרטוני תעמולת הבחירות ויבחנו באילו דרכים ניתן לפרסם את המועמדים ואת המפלגות לקראת הבחירות. התלמידים יפתחו גישה ביקורתית לתעמולת הבחירות, תוך הבנת הבעייתיות של מסרים שטחיים.

כותבים:
עדי בילבסקי, גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
פוליטי-מדיני, מנהל ציבורי, דמוקרטיה ואזרחות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
קישור להורדה:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן