shiurladerech

 

ניהול זמן בעידן הטכנולוגיה

נושא השיעור:

נושא השיעור: ניהול זמן הינו אחת מהמצוקות של התלמידים בעידן הטכנולוגי. במהלך השיעור שלפניכם מתקיימת זרימה בשני אפיקים מקבילים: האחד הוא הבעייתיות בכניעה ל"קופסאות הטכנולוגיות" עם כל ההשלכות הנלוות לכך, והשני הוא השימוש ב"קופסאות" כמשרתות אותנו, על מנת לנהל את הזמן ביעילות המרבית. שכן, הטכנולוגיה היא מצב נתון שכובש עוד ועוד חלקים בחיינו. הכל תלוי בסדר העדיפויות, במינון ובוויתור, ברווח ובהפסד ( מימד חשוב בניהול החיים בכלל).
הקשר יהודי: אבן גבירול כתב: "אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים". במילים אחרות, אנו מוטרדים משמירה על חיינו, אולם לא מוטרדים מאיבוד ימינו. הזמן הוא המשאב היקר ביותר שיש לנו, ולו משום שלא ניתן לפצות על אובדנו. אין הדבר מלמד שיש להתרוצץ ללא הרף להספיק ו"לבלוע את העולם", אך בהחלט יש להיות מודעים לזמן ולבחירות שלנו מה אנו עושים בכל עת וזמן.

כותבים:
גליה מנדל-נטע
מילות מפתח:
משאבי אנוש וניהול, מיומנויות אישיות
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן