shiurladerech

 

מושיטים יד - חיים בצל המלחמה

נושא השיעור:

נושא השיעור: לעורר הזדהות בין אלו הנמצאים במטווחי הטילים במהלך מבצע "צוק איתן" לבין יתר תושבי ישראל.לועורר חשיבה כיצד ניתן להושיט להם יד .
הקשר יהודי: "כל ישראל ערבין זה זה" - כיצד מביאים לידי מימוש וביטוי פתגם ידוע זה? שיעור נחשף למדרש ביקורתי על אלימלך, הבוחר לנוס בעיתות מצוקה.

כותבים:
מילות מפתח:
מעגלי שייכות, התנדבות ונתינה
תאריך פרסום:
תאריך עדכון:
בחזרה לרשימת מערכי השיעור, לחץ כאן