תרומה משגרירות ארצות הברית


בשנת 2017 תרמה שגרירות ארה"ב לעמותה סך של 88,572.89 ₪.

מטרת התמורה:

תמיכה בתכנית שיעור ביחד שמפעילה העמותה לחיזוק וקידום האנגלית המדוברת בקרב תלמידים בישראל בכיתות ה'-ט'. בתכנית זו המתנדבים משולבים אחת לשבוע במשך שעתיים בכיתות אנגלית ומשתמשים כתומכי הוראה בכיתות.

התנאים לתמורה:

50-60 תומכי הוראה בהתנדבות לחיזוק השפה האנגלית בכיתות ה'-ט' בשנת 2017. 1,200-1500 תלמידים ייהנו מהפעילות.
הכרה על-ידי הוספת לוגו שגרירות ארה"ב לכל התכנים הרלוונטיים לפרויקט, לרבות אזכורים במדיה ותכנים.
אישור הפצת התכנית ותיעוד באתר האינטרנט של השגרירות וברשתות החברתיות שלה.
הזמנה של נציגי השגרירות לפעילויות התכנית.
ביצוע תהליכי הערכה וניתוח של הפעילות.
הצגת שני דוחות אמצע ודוח סוף על הפרויקט.