ממצאי פיילוט – תשע"ו

 

  • בבית ספר ש"י עגנון בנתניה, עם 5 תומכי הוראה, חלה עליה באחוזי התלמידים מ-73% ל 100% תלמידים שהמשיכו
    מכיתה י' לכיתה י"א בקבוצות החזקות.
  • בבית ספר תמר אריאל שפירא בנתניה בו שולבו 4 מתנדבים, התרחשה העלייה התלולה ביותר באחוזי התלמידים שניגשו בסוף י"א לבגרות 5 יח' מ30% ניגשים ל-94%.
  • ארבעה תומכי הוראה שולבו בכל שכבת ט' בחט"ב סביונים ביהוד, בה חל גידול של 30% ממסיימי כתות ט' המשובצים ל-5 יח"ל בכיתה י' בתיכון, ביחס למסיימים בשנה"ל הקודמת.
  • בתיכון אלון רמת השרון, שבו 6 תומכי הוראה, דיווחו על נשירה מזערית מחמש יחידות במתמטיקה ביחס לשנים קודמות.
  • לראשונה כל תלמידי כיתה ט' בבית ספר שלאון בקרית גת המשיכו לקבוצה המוגברת של 4-5 יח' !  ותלמידים מהקבצה נמוכה יותר מבקשים לעשות מכינהולעלות לקבוצה זו. בשלאון שובצו בשנה זו 6 תומכי הוראה.
  • באמי"ת עתידים באור עקיבא, בעבר, כשהתקיימה בסוף ט' מכינה לסיוע לתלמידים להגיע למינימום הכניסה ל-5 יח"ל בתיכון, הגיעו אליה רוב תלמידי הכיתה המדעית החזקה. בתשע"ו, תלמידי הכיתה המדעית רובם ככולם לא נזקקו כלל למכינה! ואילו ספסלי המכינה התמלאו דווקא בתלמידי ההקבצות הנמוכות יותר שרוצים ללמוד בכתות ה 5 יחידות! באמי"ת עתידים שולבו בשנה זו 6 תומכי הוראה.