קול קורא לבתי ספר ולמורים
מעוניין/ת לשלב תומך הוראה בכיתתך?

שיעור ביחד – תכנית לשילוב תומכי הוראה במערכת החינוך
בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, כימיה ושפה עברית ואנגלית

במסגרת התכנית שיעור ביחד פותח מודל הוראה ולמידה המתבסס על מעורבות חברתית, ומופעל במטרה לקדם ולעודד תלמידים להתעניין, לבחור ולהצליח בלימודים מוגברים במקצועות המתמטיקה והמדעים ובלימודי האנגלית. ייחודיותה של התכנית בהוספת נדבך חדשני המשתלב עם כוח ההוראה הקיים, כחלק אינטגרלי מהמערכת, בשעות הליבה.

תומכי ההוראה הם אנשים איכותיים בעלי ידע, השכלה או ניסיון רלבנטיים, המשתפים מהידע ומהניסיון שלהם כדי לחזק את מערכת החינוך ולהביא אליה ערכים מוספים. המתנדבים מגיעים לשעתיים בשבוע, מצטרפים למורה בכתה קבועה לאורך שנה, ופועלים לפי הנחית המורה תוך בניית שיתוף פעולה.

 מערכת החינוך, כמו גם חברות תעשיה מתקדמת ומוסדות אקדמיים, הביעו בשנים האחרונות את דאגתם מהמגמה הנמשכת של ירידה בבחירת תלמידים במקצועות אלו, מהיקף המסיימים תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית ומהקושי של תלמידים עם השפה האנגלית. במקביל, מוטל עומס רב על כתפי בתי הספר שמצידם מקבלים בברכה כוחות שיסייעו להם להיאבק במגמה זו, הנובעת, בין השאר, מהיעדר הבנת הרלבנטיות של מקצועות אלו לחיי היום יום של התלמידים.

 שיעור ביחד מכשירה ומלווה את אנשי המקצוע המתנדבים לתפקיד 'תומך הוראה' באמצעות תהליך הכשרה מסודר, שילוב בבתי הספר וליווי מקצועי ופדגוגי לאורך כל השנה בכל היבטי ההתנדבות ובעבודה המשותפת עם המורה.

שיעור ביחד מופעלת במסגרת תכנית תומכי ההוראה בתכנית הלאומית, לפי בקשת משרד החינוך ובעידודו; ובתמיכה נוספת של קרן טראמפ ואינטל (מתמטיקה ומדעים), טבע (כימיה) והשגרירות האמריקאית (אנגלית).
שיעור ביחד, בניהול עמותת שיעור אחר, מהווה חלק ממארג של מאמצים להניע שיפור בהישגי החינוך בישראל באמצעות השקעה בהוראה איכותית בתחומי המתמטיקה והמדעים. היא פותחה בשיתוף מנהלים, מורים ואנשי תעשיה, בהתבסס על הידע והניסיון של עמותת שיעור אחר, המתמחה בהפעלת אנשי מקצוע המתנדבים במערכת החינוך; ומלווים אותה מחקרי הערכה מקצועיים.

שיעור ביחד פועלת החל משנת 2013 במתמטיקה ובמדעים, החל משנת 2016 באנגלית והחל משנת 2018 גם בשפה העברית. במסגרתה התנדבו 1300 תומכי הוראה ב- 200 בתי ספר ברחבי הארץ תוך עבודה מתואמת עם הרשויות המקומיות ורשתות החינוך. המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם המורים בכיתות ה'-י"א ומציגים שותפות משמעותית, משפיעה ומעוררת השראה. 

מה נדרש מבית הספר ומהמורים בתכנית  שיעור ביחד?

 • רצון לחבירה ארוכת טווח, עם מתנדבים איכותיים אשר ישתלבו כתומכי הוראה עם המורים, בתחומים האפשריים הבאים: מגמות מוגברות במתמטיקה, פיזיקה וכימיה בכיתות ז'-י"א; אנגלית בכיתות ה'-ט', שפה עברית בכיתות ה'-י'.
 • שילוב תומך ההוראה לאורך שנת לימודים, למשך שעתיים רצופות בשבוע ולמינימום 25 מפגשים.
 • מינוי רכז בית ספרי שיקדם את הקשר שבין רכז תכנית שיעור ביחד לבין הגורמים המעורבים בפרויקט: הנהלת בית הספר, רכזי המקצוע והמורים.
 • השתתפות בשלושה מפגשים בית-ספריים ובמפגש אחד או שניים של העשרה ולמידת עמיתים מחוץ לבית הספר.
 • בניית תכנית שיתוף פעולה בין המורה לתומך ההוראה המגדירה יעדי הצלחה ודרכי פעולה.
 • שיתוף בנתוני הרמה הכיתתית/השכבתית בתחילת שנת ההתנדבות ובסיומה, לצורך הגדרת יעדי ההצלחה.
 • שיתוף פעולה עם מובילי התכנית, ונכונות להקדיש זמן לשיחות ולפגישות ליווי, ולבחון את התמורות בכיתה בשנת הפעילות המשותפת.

כל השאר – עלינו! התאמת תומכי ההוראה והכשרתם, הנחיה וליווי לאורך השנה.

תומכי הוראה ותיקים ישולבו בספטמבר 2020. חדשים ישולבו באוקטובר.

ההרשמה בימים אלו בטופס מקוון               לשאלות נוספות אנא פנה אלינו infosb@shiuracher.org

 

עקרונות התכנית ובידולה מתכניות התנדבות חינוכיות אחרות

1. יעדי הצלחה לקידום מקצועות מתמטיקה, פיזיקה, כימיה ושפה עברית ואנגלית        

 • שיפור של 30% לפחות במספר התלמידים הבוחרים, מתמידים ומצליחים בלימודי מתמטיקה ומדעים.
 • לבנות לתלמידים בסיס חזק של שפת האנגלית בשלב מוקדם של לימודיהם, בדגש על השפה הדבורה ותוך חיזוק תחושות המסוגלות והביטחון העצמי.
 • שיפור האוריינטציה והעלאת המוטיבציה של התלמידים במקצועות באמצעות פיתוח הסקרנות, הצגת הרלבנטיות לתחומי החיים והעלאת תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים.
 • שיפור איכות ההוראה והלמידה במקצועות אלה, תוך הוספת תרגול אפקטיבי ומתן יחס אישי לכל תלמיד. 

2. מודל חדשני לתמיכה בהוראה 

 • עבודה בתוך הכיתה, עם המורה, בשעות הלימודים, ותחת הנהגתו של הצוות הפדגוגי.
 • חתירה להשגת ערך מוסף פדגוגי משמעותי – תכנון ויישום מודלים של שיתוף פעולה בהתחשב בצרכי המורה, המתנדב והתלמידים, ותוך חתירה למקסום הערך המוסף של כל המעורבים.
 • תיאום ציפיות ברור בין מורה ומתנדב לגבי היעדים המשותפים, שיתוף הפעולה ותחומי האחריות.
 • אפשרות לשפר את המענה המותאם הניתן לכל תלמיד העוסק בלמידה אישית או קבוצתית בכיתה.
 • מתן אפשרות לדור העתיד לפגוש דמויות בוגרות משמעותיות נוספות, הפועלות במקצועות המחייבים רקע במקצועות הנתמכים, ובכך להעלות את חשיבות הלמידה של מקצועות אלו עבור הצעירים.

3. כניסה משמעותית לבית הספר - תכנית שעושה הבדל

 • התנדבות קבועה ומחייבת שנועדה לבנות אמון הדדי בין התלמידים, הצוות החינוכי והמתנדבים.
 • שילוב מספר מתנדבים בבית ספר במטרה ליצור השפעה חיובית על התחום ופורום ללמידת עמיתים.
 • מעורבות משמעותית של מנהל ביה"ס ו/או איש צוות חינוכי המרכז את הפעילות.
 • מפגשי למידה משותפים של מורים ומתנדבים.
 •  פוטנציאל לקשר מתמשך בין הארגונים לבתיה"ס בדרכי מעורבות נוספות לקידום מטרות התכנית.

 

שאלות ותשובות - שיעור ביחד

מדוע יש צורך בתוכנית שיעור ביחד?

במקצועות המתמטיקה והמדעים: מנתוני משרד החינוך עולה כי לפני מספר שנים רק כ 5,500 תלמידים במחזור השיגו תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית; התלמידים השיגו תוצאות נמוכות במבחנים בינלאומיים ושיעור המצטיינים ובעלי הישגים גבוהים במתמטיקה ומדעים היה נמוך מאד יחסית למדינות מובילות. במשך מספר שנים בחירת תלמידים ללמוד מקצועות אלו בהיקף מורחב הייתה במגמת ירידה, בין השאר בשל היעדר הבנת הרלבנטיות של תחומי המקצוע בעיניהם. בשנים האחרונות, עם השקעת מאמצים ומשאבים רבים, בהם תוכנית שיעור ביחד, המגמה משתנה. בסיום שנת הלימודים האחרונה ניגשו מעל 16,000 תלמידים לבגרות 5 יח"ל מתמטיקה, עלייה של 46% ב-5 שנים.

במקצוע האנגלית: בשנת הלימודים תשע"ח השיק משרד החינוך את התוכנית הלאומית לקידום האנגלית, אשר בין מטרותיה קידום השפה הדבורה והגדלת מספר התלמידים הלומדים במסלול מוגבר. תומכי הוראה באנגלית יכולים לסייע בכיתות גדולות והטרוגניות וכן עם פערים לימודיים שנצברים עם השנים. בתאום עם המורה יכולים תומכי ההוראה לקדם בקרב התלמידים את השפה הדבורה ולחזק את שליטתם בשפה, תוך הגברת תחושת המסוגלות, הבטחון העצמי והמוטיבציה שלהם ללימוד אנגלית.

תומכי ההוראה מאפשרים לדור העתיד לפגוש דמויות הפועלות בבגרותם במקצועות הדורשים את הרקע המתמטי-מדעי ואת השליטה בשפה האנגלית, וכתוצאה מכך להעלות מדרגה את משמעות הלמידה של מקצועות אלו עבור הצעירים. בכך הם מסייעים לא רק להעלאת המוטיבציה של התלמידים ולהשפעה על בחירתם, אלא גם ובעיקר לשימור התלמידים בהקבצות הגבוהות, ולשיפור יכולתם להתמיד ולהתמודד עם קשיים.

 

מה בעצם עושה 'תומך הוראה'?

תומך הוראה אינו מחליף את המורה! מקצוע ההוראה הפורמאלית דורש הכשרה והסמכה שאינה ניתנת במסגרת התכנית. מטרת התכנית לחזק את ההוראה במערכת החינוך ולא להחליף את מוריה. התפקיד החדש שהוגדר מאפשר שותפות משמעותית עם הצוות הפדגוגי באופן הלוקח בחשבון את מגבלות הזמינות וההכשרה של המתנדב, בצד הערך המוסף שהוא מביא למערכת. המתנדב עובד בצמידות למורה ובהנחייתו, ומסייע בדרך שמתאימה לצרכי בית הספר ולחזונו הפדגוגי, כמו גם למאפייני המתנדב ולהעדפותיו. שאלת השאלות היא "איך זה נראה בכתה". התשובה משתנה בין כל הזוגות - מורה ומתנדב. כל זוג בונה לעצמו את שיטת העבודה וחלוקת המשימות. תרומתו המרכזית של תומך ההוראה היא בהבאת ערכים מוספים ייחודיים מתוך ניסיונו בשטח, בהפחתת העומס על המורה, באפשרות לסייע בעת תרגול אישי/קבוצתי או בעבודות חקר ותיכון, במתן תשומת לב יתרה לכל תלמיד תוך הרחבת המשוב על עבודתו, בהעשרת חומרי ההוראה והלמידה ובשילוב אמצעים טכנולוגיים.  לפי מחקרי ההערכה נמצא כי המודלים הנפוצים של שיתוף הפעולה בין המורה למתנדב היו תרגול אפקטיבי להטמעת החומר הנלמד, ובפרט בכיתות גדולות; עבודה יעודית עם קבוצת תלמידים בתוך הכיתה (לרוב קבוצה מתקשה או מתנדנדת שאין וודאות לגבי יכולתם להישאר ברמה מוגברת); ושילוב חומרי העשרה.

 

מהן תוצאות העשייה?

לאורך כל שנות התכנית אנו מלווים אותה בתהליכי הערכה צמודים, חיצוניים ופנימיים. הממצאים המפורטים והתובנות מאפשרים לנו לדייק את התכנית ולמקסם את תועלותיה.

ממצאים עיקריים במקצועות המתמטיקה והמדעים:

 • השפעה של למעלה מ 30% במניעת נשירה, בחירת מגמה מוגברת ו/או שיפור הישגים!
 • בעקבות התכנית חלה עליה בתחושת המסוגלות העצמית של התלמידים במקצועות הריאליים ובמוטיבציה שלהם; ושני שליש מהם דיווחו כי הפרויקט תרם לעלייה בהישגיהם.
 • המורים ממליצים להמשיך בתכנית והיו רוצים להמשיך בה באופן אישי. בשני המדדים ניתן ציון  4.6 מ- 5
 • נוסף לנתונים הכמותיים, מציגים המורים אספקטים נוספים של השפעת המתנדבים על ההוראה והלמידה: הטמעת חומר הלימודים - מענה פרטני לתלמיד, הגברת כמות התרגול, עבודה בקבוצות, חשיפת התלמידים לתהליך חשיבה נוסף; שילוב תכנים רלבנטיים מהתעשייה אל המרחב הכיתתי, מה שתרם להבנת ההקשר הרחב של המקצוע; הגברת המוטיבציה בזכות הרלבנטיות ועצם נוכחותו של המתנדב בכיתה והיחס האישי; שיפור הישגי התלמידים; הגברת תחושת המסוגלות בקרב התלמידים; תמיכה רגשית - המתנדב, כחיצוני למערכת, מהווה עבור חלק מהתלמידים אוזן קשבת, דמות לא שיפוטית שלעתים מקלה על התלמידים בהצגת קשייהם ולעתים מעין 'גשר' בין ה'מערכת' לבין התלמיד. 
 • סיוע תומכי ההוראה למורים לפי עדויות המורים: (א( באפשרות לתת יחס אישי לתלמידים ולהוסיף שעות תרגול אפקטיביות; (ב) בהיות המתנדבים שותפים בשיח ההוראה הן ביחס לתלמידים והן ביחס למורים עצמם. לעתים המורים ראו תלמידים באור חדש בעקבות חוות דעתו של התומך, המתנדב כאדם להתייעץ אתו על אופן ההוראה וקשיים של תלמידים, (ג) קישור המתמטיקה ליומיום ושילוב טכנולוגיות להמחשה.
 • מחויבות המתנדבים והמורים לשיתוף פעולה עלו על הציפיות והשפיעו רבות על התלמידים ועל המורים.

במהלך תשע"ה היוותה התכנית פלטפורמה ללמידה ולהערכה מטעם משרד החינוך לגבי המודלים המיטביים בשילוב תומכי הוראה, ושיתוף הפעולה הנדרש ביניהם לבין המורים. במסגרת המחקר נערכו תצפיות בכיתות ובמפגשי מורים ומתנדבים; ראיונות עומק עם מנהלים, מורים ומתנדבים; ושאלונים לכל המשתתפים. לאתר המחקר.

 

חוויות המשתתפים בשיעור ביחד

מורים מתנדבים
"זו השנה הראשונה שאין בבית ספרינו נשירת תלמידים מ-5 יח"ל" [לאה]

"לולא המתנדב, התלמידים לא היו מסיימים את המגמה" [אלעזר]

"אחת המתנות הנפלאות אליה זכו תלמידיי הייתה החוויה של תומך למידה לידם בשיעור. במקום בו היה לחץ ותסכול מחוסר הבנה בא התומך והמתרגל והשלים את החסר. תרומתם מוערכת ע"י צוות בית הספר אבל בעיקר ע"י התלמידים" [רונן, מנהל]

"המתנדבת מאוד מפרה את השיעורים. השיטה הפכה מפרונטלית לפרטנית. הילדים מאוד השתפרו. היא עוזרת לי לגבש מסקנות לגבי תלמידים. הידע מוגש בצורה אחרת. לעיתים המתנדבת מדגימה על הלוח ואני צופה בה. המתנדבת הציעה גם עזרה פרטנית... אנחנו יושבות לאחר כל שיעור למשוב. היא עוזרת לי לעצב את ההוראה שלי." [יפה].

"התומך איפשר להם לקיים מעבדה והעשרות. השפיע על כל הכיתה. בלעדיו לא בטוח שכל הכיתה היתה עוברת את הבגרות במעבדה. ב- 3 חודשים הצליחו לעשות את כל המעבדות. נכנסו עם פער גדול השנה והעזרה היתה אקוטית." [אסף]

"המתנדב השתלב בכיתה בצורה כל כך טבעית, התלמידים ישר התחברו אליו וראו בו דמות חינוכית ואהבו לשאול אותו שאלות ולהיעזר בו. היה אוזן קשבת לתלמידים, וכל תלמיד קיבל ממנו יחס חם ולבבי" [איציק]

"מורה יכול להיות תפקיד מאוד בודד. תפקיד מסובך. בזכות השיתוף עם המתנדב הופך התפקיד ללא בודד" [מורה]

"כיתה מורכבת מאוד, גם הבדלי רמות גדולים וגם הבדלי שפות- הכיתה מורכבת בחציה נוער ישראלי ונוער נעל"ה (דוברי אנגלית). שילוב תומכי הוראה בכיתה מאוד עזר לתלמידים לצמצם פערים תוך כדי השיעור ולהבין את החומר, הדוגמאות שניתנו במהלך השיעורים, שהמחישו את רלוונטיות המקצוע בעבודה בהייטק בעתיד, גרמה לתלמידים להבין את חשיבות הלמידה וגרם להעלאת המוטיבציה.... זו השנה הראשונה שאף תלמיד מדוברי האנגלית לא נשר מהקבוצה הזאת (11 תלמידים)" [מיטל]

“הסיוע של התומך מאפשר לי להיות יצירתית ואני אסירת תודה על כך" [מורה לאנגלית]

"התמיכה היא לא רק בעזרה לימודית. עצם העובדה שהתלמידים רואים מישהו שעבר כבר בחיים זה נותן להם את התחושה למה כדאי להם ללמוד כימיה" [עזריאל]

"אני זוכר איך התרגשתי כשעזרתי לתלמיד שאמר שהוא לא מבין שום דבר, להצליח לפתור את התרגיל ואת המבט בעיניים שלו כשהתוכנית שכתב פעלה סוף סוף ונתנה תשובה נכונה. זה היה המבט של "כן, אני יכול"". [יואב]

"המורה עושה הרבה יותר תרגול. היו פעמים שהחלפתי אותו והעברתי את השיעור. אני מסבירה להם נושאים שאינן מכירות ודואגת רבות ליישור קו. דווקא העובדה שאני מתנדבת גורמת לבנות מאוד לכבד אותי. הן מרגישות מאוד מחויבות כלפי." [טוני]

"אני מדבר הרבה מאוד עם הקבוצה שלי על מה אני עושה בעבודה, הם מאוד מתעניינים וזה מעורר בהם מוטיבציה." [צביקה]

אני שם דגש עם התלמידים על מחשבה וניתוח הבעיות תוך עבודה על מתודולוגיה והעמקת ההבנה ללא הצורך לרוץ "ולהספיק" חומר." ]איל [

תלמידים
"כשאני לומדת ממך, אני לומדת על החיים וזה נשאר לכל החיים".

"זה יותר מעניין וגורם לנו לגלות יותר כיצד בחיים האמיתיים משתמשים בפיזיקה".

"פרויקט זה עוזר, נותן יחס אישי, כשהמורה לא יכול המתנדב תמיד כאן, מלמד אחרת".

 

SNAP